تهران - خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت خیابان سلطانی ساختمان سپیدار طبقه ۵ واحد ۲۰

بررسی عوامل نطفه داری تخم های نطفه دار

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۳

برای موفق شدن در کار جوجه کشی از پرندگان باید عواملی مانند محیط جوجه کشی ، تخم نطفه دار ، اپراتور جوجه کشی ، دستگاه جوجه کشی و... نقش اصلی را ایفا میکنند. در میان این عوامل تخم نطفه دار از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر گزینه ها برخوردار است.

تخم های نطفه دار باید دارای ویژگی های خاصی باشند و اگر این ویژگی ها در تخم وجود نداشته باشد درصد راندمان جوجه گیری کاهش پیدا میکند. عوامل و شرایط مختلفی بر روی کیفیت تخم نطفه دار اثر گذار است که از مهمترین های آنها میتوان به گزینه های زیر اشاره کرد:

عوامل نطفه داری تخم

« عوامل نطفه داری تخم »

عوامل مهم نطفه داری تخم ها

الف. سن مرغ و خروس ها

عموماً درصد نطفه داری تخم های حاصل شده از مرغ و خروس های خیلی جوان و یا خیلی پیر بسیار پایین است. تخم های خارج شده از مرغ و خروس های خیلی جوان بسیار کوچک بوده و بطبع درصد تبدیل آنها به جوجه نیز کمتر است. اما به مرور زمان اندازه تخم ها بزرگ شده و قدرت راندمان آنها نیز بیشتر میشود.

 

ب. ضریب نر به ماده مرغ و خروس ها

ضریب نر به ماده نیز از دیگر فاکتورهای مهم بر نطفه داری تخم هاست. منظور از ضریب نر به ماده نسبت تناسب نرها به ماده ها در گله مرغ و خروس است. ضریب نر به ماده در نژادهای معمول 1 به 15 و در سایر نژادهای مرغ 1 به 8 یا 10 است.

 

ج. تغذیه گله

اگه تغذیه گله به خوبی انجام نپذیرد تخم های حاصل شده از گله طیور نطفه دار نمیشوند. اگر هم نطفه دار شوند ، نطفه ها بسیار ضعیف شده و جوجه ها تلف میگردند. کمبود مواد غذایی مثل ویتامین A و E در این مسئله اثرگذار است.

 

د. نور رسانی

نور رسانی نیز در پرورش طیور نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. این موضوع از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی اسپرم سازی خروس است. نوررسانی باعث رشد بیضه های پرنده شده و اسپرم خروس ها را افزایش میدهد. در هنگام تهیه تخم های نطفه دار حتماً به موضوع نوررسانی به مرغ خروس های مادر توجه کافی مبذول کنید.

 

ه. داشتن نسبت ژنتیکی

اگر مرغ و خروس های مادر دارای نسبت ژنتیکی باشند ، احتمال نطفه داری آنها کاهش پیدا میکند.

 

خ. آب و هوا

در کنار عواملی که در بالا معرفی شد ، عوامل آب و هوایی نیز اثر گذار است. اسپرم های خروس نر در شرایط آب و هوایی گرم و سرد کاهش پیدا میکند. در مناطق بسیار سرد ، تاج خروس یخ زده و این کار موجب کاهش تعداد اسپرم های پرنده میشود. به همین علت در این نوع مناطق تاج خروس را قطع میکنند. در شرایط آب و هوایی بسیار گرم نیز مرغداران تخم های نطفه دار را از سالن جمع آوری نمیکنند.

نگهداری تخم های نطفه دار در کاه

« نگهداری تخم های نطفه دار در کاه »

د. تعداد تخم ها در دوره های تخم گذاری

تعداد تخم های گذشته شده توسط مرغ مادر با درصد نطفه داری آنها رابطه مستقیمی دارد. بعنوانی دیگر هر چه تعداد بیشتری تخم نطفه دار توسط مرغ مادر تولید شود راندمان جوجه دهی تخم ها نیز به همان قدر بیشتر خواهد شد.

 

ز. نژاد

نژاد از دیگر عواملی است که بر روی تخم های نطفه دار تاثیرگذار است. عموماً نطفه داری تخم ها در برخی از نژادهای طیور که تمایل چندان به جفت گیری ندارند زیاد نیست. باید در هنگام خرید تخم ها به نژادهای طیور توجه شود.

 

ژ. شکل ظاهری

معمولاً تخم هایی که ابعاد و اندازه نرمال ندارند درصد جوجه آوری پایینی دارند. وزن تخم های نطفه دار نرمال عموماً حدود 50 الی 60 گرم است. اگر وزن تخم های نطفه دار از این میزان کمتر و یا بیشتر باشد راندمان جوجه دهی آنها کاهش پیدا خواهد کرد.

پیشنهاد میشود از تخم هایی که پوسته خیلی نازک و یا خیلی ضخیم دارند برای جوجه کشی استفاده نشود. همچنین از تخم هایی که شکل ظاهری نامناسب دارند مانند موج دار یا کشیده هستند به جوجه تبدیل نمیشوند.

تخم های تازه تخمگذاری شده را باید بمدت 24 ساعت در مکانی که شرایط دمایی مناسبی دارد ذخیره کنید.