تهران - خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت خیابان سلطانی ساختمان سپیدار طبقه ۵ واحد ۲۰

جدول دما و رطوبت جوجه کشی

ویرایش شده در : ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۲

دما و رطوبت مورد نیاز جوجه کشی با توجه به پرندگان مختلف متفاوت می باشد. در جدول زیر میزان دما و رطوبت جوجه کشی را ملاحظه می فرمایید و پس از مطالعه جدول زیر و بوسیله تنظیم دما و رطوبت در ماشین جوجه کشی خود میتوانید اقدام به جوجه گیری از مرغ بومی و مرغ شاخدار ، بلدرچین ، بوقلمون ، قرقاول ، کبک ، اردک ، غاز و شترمرغ نمایید.

رطوبت در ایام هچر دما در ایام هچر رطوبت در ایام ستر دما در ایام ستر روز انتقال به هچردوره جوجه کشی نام پرنده
۷۰ ۳۷٫۲ ۶۰ ۳۷٫۷ ۱۸۲۱ مرغ
۷۰ ۳۷٫۲ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۴ ۲۶ الی ۲۸ مرغ شاخدار
۷۰ ۳۷٫۵ ۶۰ ۳۷ تا ۳۸ ۲۳ ۲۸ بوقلمون
۷۵ الی ۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۷٫۷ ۱۴ ۱۷ بلدرچین
۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۶٫۶ ۲۱ الی ۲۳ ۲۴ الی ۲۶ قرقاول
۷۵ ۳۷ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۱ ۲۴ کبک
۸۰ ۳۷٫۵ ۷۰ ۳۷ الی ۳۸ ۲۵ ۲۸ اردک
۸۵ ۳۷٫۵ ۷۵ ۳۷ الی ۳۸ ۳۱ ۳۴ الی ۳۵ غاز
۲۵ الی ۳۰ ۳۶٫۶ ۲۰ الی ۲۵ ۳۶٫۳ ۳۹ ۴۲ شترمرغ
رطوبت در ایام هچر دما در ایام هچر رطوبت در ایام ستر دما در ایام ستر روز انتقال به هچردوره جوجه کشی نام پرنده
۷۰ ۳۷٫۲ ۶۰ ۳۷٫۷ ۱۸۲۱ مرغ
۷۰ ۳۷٫۲ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۴ ۲۶ الی ۲۸ مرغ شاخدار
۷۰ ۳۷٫۵ ۶۰ ۳۷ تا ۳۸ ۲۳ ۲۸ بوقلمون
۷۵ الی ۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۷٫۷ ۱۴ ۱۷ بلدرچین
۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۶٫۶ ۲۱ الی ۲۳ ۲۴ الی ۲۶ قرقاول
۷۵ ۳۷ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۱ ۲۴ کبک
۸۰ ۳۷٫۵ ۷۰ ۳۷ الی ۳۸ ۲۵ ۲۸ اردک
۸۵ ۳۷٫۵ ۷۵ ۳۷ الی ۳۸ ۳۱ ۳۴ الی ۳۵ غاز
۲۵ الی ۳۰ ۳۶٫۶ ۲۰ الی ۲۵ ۳۶٫۳ ۳۹ ۴۲ شترمرغ