تهران - خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت خیابان سلطانی ساختمان سپیدار طبقه ۵ واحد ۲۰

دلایل تولک رفتن بلدرچین

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۸

بلدرچین ها پرندگان کوچک هستند که عموماً بعد از گذشت زمان ۴۰ روزه به بلوغ رسیده و تخمگذاری میکنند. اما بعد از گذاشت ۸ الی ۱۰ ماه تخمگذاری به تولک میروند و میزان تخمگذاری آنها کاهش پیدا میکند. در دوران تولک رفتن بلدرچین پرهای آن نیز به میزان بسیار زیاد ریخته میشود. در مرحله تولک رفتگی تمامی بلدرچین های همسن در یک مرحله به تولک میروند؛ پرهای بدن آنها مرحله به مرحله کم شده و به کچلی میرسند. بدینصورت که ابتدا گردن و سر پرنده شروع شده ، سپس پر سینه ، بدن ، بال ها ، دم و... ریزش میکند و تخم گذاری نیز بصورت صد درصد متوقف میشود. در برخی از انواع تولک رفتگی نیز تنها بخشی از پرهای پرنده میریزد و تخم گذاری آنها کاهش پیدا میکند.

تولک رفتن بلدرچین

« تولک رفتن بلدرچین »

عوامل تاثیرگذار تخمگذاری مرغ

تولک رفتن بلدرچین ها به عوامل مختلف بستگی دارد که مرغدار میتواند از تولک رفتن آنها جلوگیری کند. عواملی مانند:

استرس دمایی : استرس دمایی به دلیل افزایش شدید گرما و سرما در محل نگهداری طیور رخ میدهد. این موضوع مخصوصاً در زمانی رخ میدهد که محل نگهداری پرندگان بصورت دقیق عایق کاری نشده باشد. بدینصورت که علیرغم کارکردن فن ها و خنک شدن محیط حرات بدلیل غیراستاندارد بودن عایق از بیرون به داخل سالن وارد شده و باعث ایجاد استرس دمایی در بین بلدرچین ها میشود.

شرایط غیر استاندارد بستر : از عوامل دیگر تولک رفتن بلدرچین ها شرایط بد بستر است.

کمبود آب آشامیدنی : کمبود آب از دیگر عواملی است که باعث تولک رفتن بلدرچین ها میشود. برخی اوقات مشاهده میشود که لوله های آب در بیرون از سالن بلدرچین انجماد پیدا کرده و آب به داخل سالن پرورشی وارد نمیشود که اینکار باعث تولک رفتن بلدرچین ها میگردد.

بیماری : مورد بعدی بیماری های بلدرچین هاست که سبب تولک رفتن زودرس بلدرچین ها میگردد.

بلدرچین تولک رفته

« بلدرچین تولک رفته »

قطع طولانی مدت نور سالن : زمانی که بلدرچین ها تحت نوردهی کنترل شده هستند ، قطع طولانی مدت نور سالن باعث ایجاد تولک رفتگی بلدرچین ها میشود.

قطع نور مصنوعی در فصل پاییز : در پاییز که بلدرچین ها در حال ورود به فصل جفتگیری و تولید هستند قطع نور مصنوعی باعث تولک رفتن سریع آنها میشود.

صدای بسیار زیاد : بدلیل حساس بودن این پرنده به سرصدای بسیار زیاد و ناگهانی باعث تولک زود رس برای پرندگان میشود.

کم و ناکافی بودن تغذیه بلدرچین : بلدرچین ها از برنامه غذایی مدیریت شده تبعیت میکنند و تغییرات ناگهانی در برنامه تغذیه آنها باعث تولک رفتگی آنها میشود. توجه کنید که تغذیه ناکافی نیز در تولک رفتگی بلدرچین ها دخیل است.

تراکم بیش از حد بلدرچین ها در قفس : زیاد بودن بلدرچین ها در قفس ممکن است باعث تولک رفتن آنها شود.