تهران - خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت خیابان سلطانی ساختمان سپیدار طبقه ۵ واحد ۲۰

نقش تهویه در مرغداری ها

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۷

تهویه در انواع مرغداری های گوشتی و تخمی در مرغداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ چرا که سیستم تنفسی طیور متفاوت تر از مجرای تنفسی طیور بوده و اندازه ریه ها ، قفسه سینه و سایر اندام های پرندگان با پستانداران تفاوت فاحش دارد. سیستم تنفسی پرندگان بین صورت است که علاوه بر شش کیسه های هوایی نیز دارند. نای توسط لوله ها به این کیسه ها منشعب شده و در زمان تنفس هوا وارد کیسه های هوایی میشوند تا علاوه بر زنده ماندن پرنده به حفظ تعادل پرنده نیز کمک شود. میتوان گفت که عمل بازدهی تنفسی در پرندگان در حدود دو برار دیگر حیوانات است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی با تزریق انواع واکسن و اصلاح خوراک رشد پرندگان به سرعت افزایش یافته و در مدت زمان کوتاهی پرندگان به وزن چندبرابری میرسند. به همین علت تهویه مناسب برای جذب اکسیژن و دفع دی اکسید برای پرندگان از اهمیت ویژه برخوردار است.

تهویه سالن مرغداری

« تهویه سالن مرغداری »

بهتر است بدانید که در صورت ایجاد اختلال در تهویه سالن باعث ایجاد تلفات در طیور خواهد شد. از این جهت تامین اکسیژن و خروج هوای سمی در سالن نیازمند تهویه مطبوع سالن مرغداری است. پرنده ها در مزارع پرورشی کلونی مقدار اکسیژن بیشتری مصرف میکنند و از فضولات آنها گازهای سمی آمونیاک آزاد میشود. علاوه بر این پرندگان در هنگام دفع فضولات رطوبت بسیار زیادی را از دست میدهند که باعث میشود بستر خیس شده و عملکرد گازهای مضر را دوچندان کند. در صورت عدم تهویه درست سالن مرغداری ممکن است که در نتیجه ایجاد این گازها مرغها در سالن خفه شوند.

معرفی انواع روش های ایجاد تهویه در مرغداری

تهویه در مرغداری تنها به جابجایی و انتقال هوا از یک نقطه به نقطه دیگر ختم نمیشود ؛ بلکه مهمترین چیز ایجاد شرایطی مانند جریان اکسیژن کافی و دفع گازهای مضر از داخل سالن نیز بسیار مهم و ضروری است. در مرغداری ها دو نوع سیستم تهویه وجود دارد.

الف. تهویه هوا در سالن های مرغداری باز

در سالن های مرغداری باز دما و رطوبت به شرایط محیطی مانند گرما ، نور ، جریان هوا و رطوبت به محیط و آب و هوای محیط بستگی دارد. در این نوع مرغداری ها سقف پوشیده برای جلوگیری از تابش مستقیم خورشید به سالن وجود داشته و دیوارها از یک متر از کف تشکیل میشوند و مابقی دیواره ها با توری های فلزی حصارکشی میشوند.

مرغداری های باز عموماً برای مناطق با آب هوای گرم و معتدل مناسب بوده و شرابط تهویه ای آنها نیز به شرایط آب و هوایی آن نقطه بستگی دارد. بزرگترین عیب سالن ها این است که شرایط تهویه داخل سالن غیر قابل کنترل است. اما به لحاظ هزینه‌های ابتدایی جهت ساخت سالن بسیار مقرون به صرفه هستند.

تهویه سالن مرغداری بسته

« تهویه سالن مرغداری بسته »

ب. تهویه هوا در سالن های مرغداری بسته

در سالن های بسته مرغداری همه موارد محیطی مانند نور ، گرما ، رطوبت و جریان هوا تماماً تحت کنترل است. در این نوع سالن ها تهویه به دو شکل طبیعی و مصنوعی قابلیت اجرا شدن دارد.

تهویه هوا در سالن های مرغداری سربسته نقش بیشتری ایفا میکند. در تهویه طبیعی از نیرو باد برای جایگزینی هوا بهره گرقته میشود و هوای آلوده به خارج از سالن انتقال داده میشود. زمانیکه هوای محیط بخش خروجی سالن با بخش داخلی یکی باشد به کمک دریچه های سقفی میتوان هوای سالن را با هوای آزاد جایگزین کرد. برای هرچه بهینه شدن تهویه سالن ها قسمت های جنوبی سالن پنجره هایی با اندازه حدود یک متر کف سالن و دریچه ها و پنجره های شمالی را در حدود نیم متر نزدیک سقف سالن تعبیه میکنند چرا که هوای تازه از کف وارد شده و هوای آلوده از سقف خارج شود. وجود باد به تهویه سالن کمک شایانی میکند.