تهران - خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت خیابان سلطانی ساختمان سپیدار طبقه ۵ واحد ۲۰

آموزش تعیین و تشخیص جنسیت قناری

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۵٫۰۶

در روش های تشخیص جنسیت قناری پیش از رسیدن سن پرنده ها به بلوغ کاری دشوار است اما پس از رسیدن به بلوغ به راحتی میتوان جنسیت آنها را تشخیص داد.

تشخیص جسیت قناری به کمک آلت تناسلی یک روش مطمئن است که اکثر پرورش دهندگان از این راه برای تعیین جنسیت پرونده خود استفاده میکنند. بدین منظور شما پرهای قناری را کنار بزنید. اگر در کنار مخرج پرنده برجستگی کوچکی میبینید قناری شما نر است. آلت نر در زمان مستی و جفت گیری ، حالت برجسته مانند به خود میگیرد. همچنین در محوطه نزدیک به مخرج پرنده نر قسمتی باد کرده وجود دارد که در آن اسپرم های قناری ذخیره میشوند.

آلت قناری ماده در خلاف نژاد نر دوکی شکل بوده و همسطح با شکم پرنده است. یکی دیگر از نشانه های قناری ماده ، به عقب رفتن مخرج آن در فصل جفتگیری است.

تشخیص جنسیت قناری

« معرفی نژادهای مرغ »

به ظاهر قناری های خود دقت کنید

اولین روشی که برای تشخیص جنسیت قناری معرفی میکنیم روش تعیین جنسیت به کمک ظاهر قناری است. البته باید به این موضوع واقف باشید که این روش سخت و پیچیده می باشد. دلیل دشواری آن نیز شباهت بسیار زیاد قناری نر و ماده است.

بدین منظور باید بدانید که بین یک جفت قناری جنسیت نر زیباتر و خوشرنگ تر از پرنده ماده است ؛ چرا که در دنیای حیوانات حیوانات نر از حیوانات ماده زیباتر هستند. همچنین معمولاً جثه قناری های نر نسبتاً بزرگتر از ماده می باشد. یکی دیگر از ویژگی های قناری نر پر ریزی آن در فصل زمستان است. در این فصل پرنده آواز نمیخواند. برخی اوغات تشخیص جنسیت پرنده تا قبل از لانه سازی و تخمگذاری پرنده بسیار بسیار سخت می باشد.

حال روش هایی را که بر اسال چندین سال تجربه بدست آمده است را با شما به اشتراک میگذاریم. این موارد در برخی قناری ها درست و در برخی از آنها نادرست در آب در می آید.

از ابتدای نوک قناری تا چشم آن یک خط در نظر بگیرید ؛ حال اگر چشمان قناری در امتداد خط قرار گرفت جنسیت پرنده نر است ، در غیر اینصورت پرنده ماده است. ویژگی دیگر قناری نر تحرک روزانه آن است. قناری های نر یکجا ساکن نمی ایستند و جست و خیز بیشتری نسبت به نوع ماده انجام میدهند.

بهتر است بدانید که تشخیص جنسیت قناری از روی ظاهر برخی اوغات پرورش دهندگان حرفه ای را نیز سردرگم میکنند! برخی از پرورش دهندگان در زمان لانه سازی متوجه جنسیت قناری خود میشوند. پی بردن به جنسیت هر پرنده ای برای تکثیر آنها بسیار مهم است. شما باید با متدهای مختلف نسبت به دانستن جنسیت پرنده های خود اقدام کرده و در نهایت به جفت اندازی آنها اقدام کنید.

با همه وجود به آواز قناری گوش دهید

یکی دیگر از روش های تشخیص جنسیت پرنده گوش کردن به آواز پرنده است. این متد نسبت به تشخیص از روی ظاهر بهتر عمل میکند. بصورت نرمال قناری های نر صدای بلندتری دارند و با احساس بیشتری آواز میخوانند. آواز خواندن قناری ها در فصول جفت گیری بیشتر میشود. در مقابل ، قناری های ماده صدای ضعیف تری دارند. حتی شده که پرورش دهندگان اینطور در نظر میگیرند که قناری ماده بکل آواز نمیخواند! جوجه قناری ها نیز از سه الی پنج ماهگی آواز خواندن را شروع میکنند.

در صورتی که جوجه قناری نر در کنار قناری نر قرار بگیرد آواز خواندن را بهتر و زودتر یاد میگیرد. در مقابل قناری های ماده ریزه خوانی میکنند و در فصول جفتگیری صدای قناری ماده به آوازی بسیار ضعیف تبدیل میشود.

قناری نر و ماده

« قناری نر و ماده »

تشخیص جنسیت قناری پس از رسیدن به سن بلوغ

در روش های تشخیص جنسیت قناری پیش از رسیدن سن پرنده ها به بلوغ کاری دشوار است اما پس از رسیدن به بلوغ به راحتی میتوان جنسیت آنها را تشخیص داد.

تشخیص جسیت قناری به کمک آلت تناسلی یک روش مطمئن است که اکثر پرورش دهندگان از این راه برای تعیین جنسیت پرونده خود استفاده میکنند. بدین منظور شما پرهای قناری را کنار بزنید. اگر در کنار مخرج پرنده برجستگی کوچکی میبینید قناری شما نر است. آلت نر در زمان مستی و جفت گیری ، حالت برجسته مانند به خود میگیرد. همچنین در محوطه نزدیک به مخرج پرنده نر قسمتی باد کرده وجود دارد که در آن اسپرم های قناری ذخیره میشوند.

آلت قناری ماده در خلاف نژاد نر دوکی شکل بوده و همسطح با شکم پرنده است. یکی دیگر از نشانه های قناری ماده ، به عقب رفتن مخرج آن در فصل جفتگیری است.

تشخیص دادن جنسیت جوجه های قناری

همانطور که حدس می زنید، تشخیص جنسیت جوجه ها، در مقایسه با گونه های بالغ شده بسیار سخت تر میباشد. اما برای پی بردن به جنسیت جوجه قناری ها نیز نشانه هایی وجود دارد. یکی از روش هایی که میتوان به جنسیت جوجه قناری ها پی برد لمس پرهای آنها می باشد. همچنین میتوان با دست زذن به نوک جوجه قناری به جنسیت آنها پی برد. بدینصورت قناری های نر پس از برخورد دست شما با پرهای شان ، سر خود را به زیر می اندازند. در حالی که جوجه قناری های ماده بدون توجه ، بی حرکت مانده و به شما خیره می شوند. این کار ساده ، یکی از روش های کاربردی تشخیص جنسیت جوجه قناری است.