تهران - خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت خیابان سلطانی ساختمان سپیدار طبقه ۵ واحد ۲۰

راهنمای تخمگذاری و جوجه درآوری کبوتر

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۹

برای جفت گیری و تخم گذاری بهتر ، کبوتر ها باید شرایط ژنتیکی و فیزیولوژی مناسبی داشته باشند. این بدین معنی است که آنها باید نه چاق باشند و نه خیلی لاغر. همچنین باید هیچگونه بیماری بین آنها وجود نداشته باشد. تخمگذاری و جوجه آوری کبوترها معمولاً در در انتهای فصل بهار و در خردادماه انجام میگیرد. بدین منظور در زمان های جوجه آوری باید مکان های مناسبی را برای هر جفت کبوتر در نظر گرفت. در غیر اینصورت جوجه آوری و تخم گذاری پرنده ها با مشکل مواجه خواهند شد.

کبوتر نشسته روی تخم نطفه دار
« کبوتر نشسته روی تخم نطفه دار »

تخمگذاری کبوتر

معمولاً تخمگذاری کبوترهای ماده از پنج ماهگی شروع میشود و جفتگیری آنها معمولاً بعد از گشت یک سال از سن آنها صورت میپذیرد.کبوترهای ماده هر ۲ روز یک بار تخمگذاری میکنند. بعد از جفت گیری اسپرم کبوتر نر در قسمت مجرای تخم در کبوتر ماده تا ۸ روز فعال باقی می ماند و یکروز قبل از تشکیل شدن تخم وارد آن شده و تخم را بارور میکند. بعد از بارور شدن تخم نطفه دار کبوتر ، لایه های سفیده روی زرده قرار گرفته و بعد از ۱۶ الی ۲۴ ساعت از تشکیل پوسته خارجی و داخلی ، تخم کامل شده و از کبوتر خارج میگردد.

معمولاً بعد از گذشت ۲۵ الی ۳۰ روز از زمان جفتگیری ، جوجه ها از تخم خارج میشوند. پس از تخمگذاری دوره اول ، کبوتر ها مانند قبل دوباره جفت گیری کرده و بعد از گذشت ۵ روز تخم های نطفه دار از کبوتر ماده خارج میشود. کبوترهای نر روزها و کبوترهای ماده شب ها بمدت ۱۹ - ۲۰ روز بر روی تخم میخوابند. جوجه کبوتر ها بعد از به دنیا آمدن معمولاً دارای بدنی برهنه و لاغر هستند و توسط کبوتر ماده به آنها رسیدگی میشود. کبوترهای ماده به کمک غذای له شده جوجه های متولد شده را تغذیه میکنند و آنها را برای گرم کردن زیر پر خود نگهداری میکنند. همچنین برای جوجه کشی از کبوتر میتوان از دستگاه های جوجه کشی نیز استفاده کرد که آنها را میتوانید در بخش مربوطه مشاهده کنید.

تخمگذاری کبوتر
« تخمگذاری کبوتر »

جوجه آوری کبوترها

طول مدت جوجه آوری تخم های کبوتر حدود ۱۷ الی ۱۹ روز است که ۳ روز آخر آن مربوط به مرحله هچر بوده و مابقی مربوط به مرحله ستر است. دمای متناسب برای مراحل ستر و هچر تخم های کبوتر به ترتیب ن مربوط به مرحله هچر بوده و مابقی مربوط به مرحله ستر است. دمای متناسب برای مراحل ستر و هچر تخم های کبوتر به ترتیب ۳۸ و ۳۷٫۲ درجه سانتیگراد بوده و درصد رطوبت نیز برابر با 61 است. کبوتر های ماده بعد از رشد جوجه ها دوباره تخم گذاری می کنند. تشخیص جنسیت جوجه های کبوتر کار آسان نیست و نیاز به تجربه های قبلی دارد.

در برخی اوقات ممکن است کبوتر ماده به جوجه اهمیت ندهد در این صورت باید جوجه را در کنار جوجه سایر کبوترهای ماده قرار دهید تا آنها به جوجه رسیدگی کنند و یا خودتان میتوانید با استفاده از قطره چکان جوجه های کبوتر را تغذیه کنید.

در پرورش جوجه کبوترها ، کبوترهای ماده آنها را در هفته های اول زیر بال و پر خود نگه میدارند و پس از هفته اول ، به مدت سه هفته فقط به آنها غذا میدهند. پس از هفته چهارم میتوان جوجه ها را برای پرورش از کبوترهای ماده جدا کرد و برای پرورش باید آنها را بصورت گروهی با تعداد 45 - 60 جوجه در آشیانه های خاص نگهداری کرد.