تهران - خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت خیابان سلطانی ساختمان سپیدار طبقه ۵ واحد ۲۰

راهنمای تبدیل شدن تخم نطفه دار به جوجه

نوشته شده در : ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۵

ایجاد جنین داخل تخم و تولد جوجه از پدیده های جالب است. این پروسه حدود ۲۱ روز به طول می انجامد. در ابتدا جنین از چند سلول شروع به فعالیت نموده و پس از تشکیل بافت های خونی رفته رفته شکل اصلی خود را میگیرد. در این مطلب قصد داریم که سیر تکامل جنین در تخم نطفه دار را برای شما نشان دهیم.

تبدیل تخم به جوجه

« تبدیل تخم به جوجه »

در روز اول جوجه کشی تخم نطفه دار مانند تخم های معمولی است و بین تخم جوجه کشی و تخم معمولی تفاوتی وجود ندارد

در روز دوم جوجه کشی بر روی تخم رگه های خونی تشکیل میشود.

در روز سوم جوجه کشی رگه های خونی بیشتر میشود و تقریباً چشم ها و پاها قابل مشاهده هستند.

در روز چهارم تشکیل جنین کامل تر میشود. در این روز چشم بر روی رگه خونی بزرگتر و کاملتر میگردد.

در روز چهارم شکل گیری جنین تکمیل تر می شود و چشم بر روی رگه های خونی کامل تر می شود.

در روز پنجم بافت های کلی جنین تشکیل شده چشم ها نیز تکمیل میگردد.

در روز هفتم جوجه کشی جنین رفته رفته تکمیل تر شده و منقار جوجه شکل میگیرد.

جنین در روزهای هفتم تا دهم نفس میکشد و روزانه حدود 2 الی 4 لیتر اکسیژن استفاده میکند.

جنین بین روزهای هفتم تا دهم تنفس نیز می کند و روزانه بین 2 تا 4 لیتر اکسیژن مصرف می کند. همچینین در پشت جنین جوجه ، بال ها نیز شروع به رشد می کنند.

در روز دهم جوجه کشی منقار بصورت کامل تشکیل میشود و شکل جنین بصورت جوجه کاملاً واضح میشود.

در روز سیزدهم دوره جوجه کشی چشم و پلک نیز کامل میشوند و بر روی جنین متمایز میگردند.

در روز پانزدهم پلک ها کامل شده و چشم را میپوشانند. چشم ها در این روز کاملاً بسته هستند.

در روزهای شانزدهم الی هجدهم جوجه کشی که جنین رشد زیادی کرده و بزرگ شده است از سفیده تخم تغذیه میکند.

در روز نوزدهم که اولین روز هچ جوجه مرغ است جنین کامل شده و آماده خارج شدن از تخم است.

در روز بیستم و بیست یکم جوجه به اندازه کافی رشد کرده و با نوک زدن به پوسته شروع به شکستن آن میکند.

در ادامه میتوانید تصاویر مراحلی تبدیل شدن تخم به جوجه را ملاحظه کنید.